Committee Members

Sr No. NAME DESIGNATION ADDRESS EMAIL
1 AMBALALBHAI K. PATEL PRESIDENT 99, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 10, GOREGAON (W), MUMBAI-400104  
2 THAKORBHAI G. BHAKTA CHAIRMAN 144, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 10, GOREGAON (W), MUMBAI-400104  
3 PRAVINBHAI A. KOTHARI VICE-CHAIRMAN 20/80, YASHWANT NAGAR, ROAD NO. 1, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 info@laxmidevidevelopers.com
4 NIRUBEN M. PATEL SECRETARY 100, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 10, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 nirupati@gmail.com
5 ABHAYBHAI G. HIRANI JOINT SECRETARY 501-A, ROYAL SAMRAT CO-OP.H.S.LTD, S.V.ROAD, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 abhayhirani@hotmail.com
6 KIRITBHAI S. SHAH TREASURER 222, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 11, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 info@daksha.net
7 REENABEN S. PATEL JOINT TREASURER 602, PLOT NO. 29A, SHEETAL CHHAYA, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 4, GOREGAON (W), MUMBAI-400104  
8 ANJALIBEN D. PANDIT MEMBER 178/12, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 2, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 anjalip@princedevelopers.com
9 BHARTIBEN A. PATEL MEMBER 245, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 3, GOREGAON (W), MUMBAI-400104  
10 GORDHANBHAI K. PATEL MEMBER 99, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 10, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 gordhanbhai76@gmail.com
11 UPENDRABHAI O. SHAH MEMBER 52, JAWAHAR NAGAR ROAD NO. 6, GOREGAON (W), MUMBAI-400104  
12 KANAIYALALBHAI V. SHAH MEMBER 327-328, FLAT NO. 301, SWASTIK PARK, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 kanaiyalalvshah@gmail.com
13 BHARATBHAI P. SHAH MEMBER 610-E, ROYAL SAMRAT CO-OP.H.S.LTD, S.V.ROAD, GOREGAON (W), MUMBAI-400104 bharatpshahco@yahoo.com